O firmie

Początek historii firmy Omtech datuje się na rok 2002, gdy w Warszawie została powołana spółka. Firma przez lata była obecna na rynku szeroko rozumianych zabezpieczeń elektronicznych między innymi poprzez autorski system monitorowania flot „Viewpoint”, wykorzystujący technologie GPS i GPRS.

W roku 2012 firma została częścią grupy kapitałowej NSS, w ramach której kontynuuje swoją działalność. Firma Omtech posiada Dział Oprogramowania, Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Konstrukcyjny. Główne kierunki prac w firmie są opisane poniżej:

  • Projektowanie systemów alarmowych, w skład których wchodzą centrale oraz gama nadajników
  • Projektowanie i rozwój lokalizatorów GPS
  • Tworzenie i rozwijanie oprogramowania do szeroko rozumianego zarządzania flotami pojazdów
  • Tworzenie i rozwijania oprogramowania integrującego i zarządzającego CCTV na potrzeby marki BCS

Firma Omtech zatrudnia obecnie około 40 pracowników posiadając dwa biura – jedno w Warszawie i drugie w Siedlcach.

projekt
urządzenie
software